Projektet “Favrskovruten” er nu igangsat

Projektet “Favrskovruten”, som har til formål at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omliggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig, er nu igangsat. LAG Favrskov har modtaget det endelige tilsagn fra FødevareErhverv om tilskud til dette projekt. Udover at projektet har til formål at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landsbyerne, så har det ligeledes til formål at give lettere adgang til naturen  for børn og unge, til fremme af folkesundhed og trivsel og ligeledes give en forståelse for naturens betingelser.

For at nå til det formål, er det de interesserede borgere i landsbyerne og landdistrikterne, som med deres lokale viden og ønsker de har til adgang til den omgivende natur, der bidrager til at det sammenhængende stinet i Favrskov Kommune bliver en realitet. Dette gør de ved at deltage i projektgrupper for de enkelte landsbyer, som de kan melde sig til, hvis de ikke allerede har gjort det.

Projektets styregruppe Projektet er igangsat af LAG Favrskov i samarbejde med Favrskov Kommune og Landsbyrådet, hvilket også betyder at der er repræsentanter fra både LAG Favrskov, Favrskov Kommune og Landsbyrådet i selve styregruppen, som består af:

–          Torben Schach Møller, formand for styregruppen og repræsentant for LAG Favrskov for DN Favrskov
–          Hanne Wind-Larsen, Repræsentant for LAG Favrskov for Landsbyrådet
–          Poul Jensen, Repræsentant for LAG Favrskov for Landbruget samt
–          Ann Ammitzbo, Repræsentant for Favrskov Kommune

Projektleder og projektgrupper Lars Andersen er ansat som projektleder. Lars er uddannet skovfoged og friluftsvejleder fra Favrskov Friluftsliv. Han gennemfører sammen med projektgruppen besående af Carsten Monsrud, repræsentant Favrskov Kommune samt Hanne Wind-Larsen, som er repræsentant for LAG Favrskov og Landsbyrådet. Hanne Wind-Larsens funktion i projektgruppen er at fungere som katalysator mellem styregruppen, Landsbyrådet og de enkelte landsbyer efter behov. Som nævnt ovenover vil der blive nedsat projektgrupper med lokalt interesserede borgere i landsbyerne. Det er løbende muligt at tilmelde sig til projektgrupperne. Den nyeste opdaterede kontaktliste findes i dette link

Dokumentation I forbindelse med gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet det nødvendige materiale, som kan danne grundlag for igangsættelse af nye naturaktiviteter og etablering af faciliteter i landdistrikterne i Favrskov Kommune og ikke mindst registrere det samlede stinet ”Favrskovruten”. ”Favrskovruten” vil blive tilgængelig på Favrskov Kommunes hjemmeside samt LAG Favrskovs hjemmeside. Materialet vil løbende blive offentliggjort på LAG Favrskovs hjemmeside.

Budget og finansiering Projektet, som har et budget på omkring 470.000 kr. bliver som nævnt gennemført ved hjælp at støtte fra Fødevareministeriet, EU, LAG Favrskov og den budgetramme, som LAG Favrskov har til rådighed fra Favrskov Kommune.

Tidsplan Her i juli måned starter registreringen af stierne op i den nordvestligste del af Favrskov Kommune i landsbyerne Vester Velling, Terp, Sønder Vinge, Ulstrup og Vellev. I august måned fortsætter registreringen i resten af Hvorslev området og derefter fortsætter Lars Andersen i de øvrige landsbysamfund. Den nyeste opdaterede tidsplan findes i dette link

Yderligere information Yderligere information vedr. projektet kan fås ved henvendelse til Lars Andersen, Projektleder, tlf. 20 48 80 71, e-mail raadal@mail.dk eller LAG Favrskovs koordinator, Merethe Juul Thysen, tlf. 20 28 56 68, e-mail mjt@ldhus.dk, som ligeledes fungerer som koordinator for projektet. Dette gælder også, hvis du er interesseret i at deltage i projektet.

Læs mere om projektet på denne side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *