Om Favrskovruten

Projektet “Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov” er et projekt, som LAG Favrskov har igangsat i samarbejde med Favrskov Kommune.

Projektets formål er at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omliggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig. Desuden ønskes adgangen for børn og unge gjort nemt til fremme af folkesundhed og trivsel. Forståelse for naturens betingelser vil ikke mindst være en gevinst.

Projektet går ud på:

  • at få kortlagt kommunens nuværende stier og
  • udarbejde forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet kaldet Favrskovruten.

Resultatet af projektet bliver en mappe, der indeholder kort over eksisterende stier og ønsker til nye trampestier eller “spor i landskabet” omkring de enkelte landsbyer. Hvis der findes egnede steder til bålpladser, shelters eller aktivitetspladser ser vi gerne det tages med.

Download folder om projektet her Download informationssheet her

Ansøgningen er ved at blive behandlet hos FødevareErhverv, og bestyrelsen håber på at projektet kan blive igangsat i starten af maj måned.

Favrskovruten og Landsbyrådets temadag den 6. marts I forbindelse med Landsbyrådets temadag den 6. marts præsenterede Torben Schach Møller og Lars Andersen projektet ‘Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov kommune’ – et projekt som er igangsat af LAG Favrskov i samarbejde med Favrskov Kommune, Landsbyrådet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter i landsbyerne i Favrskov kommune .

Yderligere oplysninger kan læses i nedenstående links.

Download projektbeskrivelse samt budget- og finansieringsplan Præsentation vist den 6. marts 2010 Læs mere om mødet med Landsbyrådet den 6. marts 2010

Kontaktliste Favrskovruten pr. 6. juli 2010 Tidsplan pr. 2. juli 2010

Ønsker du at deltage og bidrage til projektet – er du velkommen til at indsende dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mail, hvad du repræsenterer) til:

LAG Favrskovs Sekretariat
Att.: Merethe Juul Thysen
E-mail mjt@lag-favrskov.dk
Tlf. 20 28 56 68

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *