Favrskovruten – hovedruter og lokalruter

HovedruterneFavrskovruten består af et netværk af hovedruter: 

Banestien, Gudenåstien, Lilleåstien, Øst-sporet, Skovsti Skivholme til Voer Mølle, Skovsti Søbyvad til Hinnerup og Vest-sporet

samt et netværk af lokalruter rundt i landsbysamfundene.

 

LokalruterneDe lokale ruter bliver offentliggjort løbende, når der er indhentet de nødvendige tilladelser hos lodsejerne i landsbysamfundene.

 Klik her for at komme ind på ruterne 

 

Nyt om Favrskovruten

LAG Favrskov er i fuld gang med at få kortlagt Favrskovruten i samarbejde med Favrskov Kommune og ikke mindst i samarbejde med Landsbyrådet og de lokale aktører rundt i landsbyerne.

Favrskovruten har som formål at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omkring liggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig. Favrskovruten vil bl.a. kunne fremme det rekreative liv, når kendskabet til stiforløb ud i naturen gøres tilgængelig ,

Det er de lokale beboere i landsbyerne og landdistrikterne, som med deres viden er med til at udpege stiforløbet i deres område. Det gør de i samarbejde med vores projektleder Lars Andersen, som ved hjælp af GPS udstyr dokumenterer/registrerer og beskriver de skitserede stiforløb. Læs resten

Projektet “Favrskovruten” er nu igangsat

Projektet “Favrskovruten”, som har til formål at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omliggende natur og herved gøre det mere attraktivt at bosætte sig, er nu igangsat. LAG Favrskov har modtaget det endelige tilsagn fra FødevareErhverv om tilskud til dette projekt. Udover at projektet har til formål at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landsbyerne, så har det ligeledes til formål at give lettere adgang til naturen  for børn og unge, til fremme af folkesundhed og trivsel og ligeledes give en forståelse for naturens betingelser.

For at nå til det formål, er det de interesserede borgere i landsbyerne og landdistrikterne, som med deres lokale viden og ønsker de har til adgang til den omgivende natur, der bidrager til at det sammenhængende stinet i Favrskov Kommune bliver en realitet. Dette gør de ved at deltage i projektgrupper for de enkelte landsbyer, som de kan melde sig til, hvis de ikke allerede har gjort det.

Projektets styregruppe Projektet er igangsat af LAG Favrskov i samarbejde med Favrskov Kommune og Landsbyrådet, hvilket også betyder at der er repræsentanter fra både LAG Favrskov, Favrskov Kommune og Landsbyrådet i selve styregruppen, som består af: Læs resten

Status på projekt Favrskovruten

Projektet “Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov Kommune” er ved at blive behandlet hos FødevareErhverv.

Ligesåsnart at LAG Favrskov har modtaget det endelige tilsagn fra FødevareErhverv vil projektet blive igangsat med besøg i de forskellige landsbyer iht. planen, som er vist i nedenstående link til materialet om projektet (dog med andre tidspunkter).kort-over-favrskov-kommune

I linket findes ligeledes en oversigt over de kontaktpersoner, som vi har modaget ifm. projektet.

Hvis der er ændringer, modtager vi dem gerne. Det samme er gældende hvis der er borgere, som ikke figurerer på listen og som ønsker at deltage.

Borgere, som ønsker at deltage i projektet, bedes henvende sig til vores sekretariat.

Link til Projekt Favrskovruten